A A A A A
Izaiáš 28
8
Naozaj, všetky stoly sú plné dávením a hnusobou, že niet čistého miesta.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Všetky stoly sú plné zvratkov a špiny, čistého miesta niet.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Lebo všetky stoly sú plné vývratku a lajna, takže už nie je čistého miesta.
Slovenská Biblia 1936

8
Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta.
Slovenská Biblia Katolícky