A A A A A
Izaiáš 28
7
Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojných nápojov: kňaz a prorok blúdia od opojných nápojov. Vínom sú omámení, tackajú sa od opojných nápojov, mýlia sa pri videniach, potácajú sa, keď vynášajú rozsudky.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Aj títo blúdia od vína, tackajú sa od opojného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja, sú zmätení z vína, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, pri vynášaní rozsudku sa kníšu.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Ale aj títo, synovia Júdovi, blúdia od vína a potácajú sa od opojného nápoja; kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja; pohlcovaní sú od vína, potácajú sa od opojného nápoja, blúdia vo videnom, klátia sa čo do súdu.
Slovenská Biblia 1936

7
Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú; kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj; vínom sú zmätení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú, kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pomätení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku.
Slovenská Biblia Katolícky