A A A A A
Izaiáš 28
4
vädnúci kvet skvostnej nádhery, ktorý sa vypína nad úrodnou dolinou. Bude to ako s ranou figou, zrelou pred letom: kto ju zbadá, odtrhne ju a ihneď hodí do úst.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
jeho preslávená krása bude vädnúcim kvetom na hlave úrodného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju niekto uvidí, chytí ju do ruky a zhltne.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
A tak bude vädnúci kvet, krása, ktorou sa zdobí, koruna, ktorá je na hlave žírneho údolia ako jeho ranné ovocie, ktoré dozreje, prv ako je leto, a ktoré, keď ho niekto uvidí, hlce, kým ho je čo len kúsok v jeho ruke.
Slovenská Biblia 1936

4
a vädnúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia; bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
A so zvädnutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zhltne ten, kto ju zazrie, sotvaže ju má v ruke.
Slovenská Biblia Katolícky