A A A A A
Izaiáš 28
3
Nohami bude pošliapaný pyšný veniec efraimských opilcov,
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efrajimu,
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Nohami bude zašliapaná, koruna pýchy opilcov Efraimových.
Slovenská Biblia 1936

3
Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efrajima
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu.
Slovenská Biblia Katolícky