A A A A A
Izaiáš 28
27
Veď kôpor sa nemláti mláťacími vlačuhami a po rasci nepoháňajú kolesá drviaceho voza, kôpor vytĺkajú drúkmi a rasca sa mláti cepmi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

27
Lebo veď vika sa nemláti okovaným smykom ostrým, ani sa nechodí kolesom voza vôkol po kmíne; lež vika sa vybíja palicou a kmín prútom.
Slovenská Biblia 1936

27
Veď kôpor sa nemláti mlátiacim cepom, ani koleso voza sa neobracia po rasci, lebo kôpor sa vytĺka palicou a rasca prútom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

27
Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rasci, lež prútom vytĺka sa kôpor a rasca palicou.
Slovenská Biblia Katolícky