A A A A A
Izaiáš 28
24
Či oráč celé dni len orie pod siatie, rozoráva zem a bráni svoju roľu?
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
Či azda každého dňa orie oráč, aby sial, brázdi a bráni svoju zem?
Slovenská Biblia 1936

24
Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
Či každý deň orie oráč (pod siatie), otvára a bráni svoju roľu?
Slovenská Biblia Katolícky