A A A A A
Izaiáš 28
23
Počúvajte pozorne, počujte, čo vám poviem, dávajte pozor, počujte moje slová!
Slovenská Biblia Botekov 2015

23
Aj to pochádza od Hospodina zástupov; svoj zámer uskutočňuje obdivuhodne, zveľaďuje múdrosť.
Slovenská Biblia SEB 2007

23
Pozorujte ušima a počujte môj hlas; nakloňte ucho a počujte moju reč!
Slovenská Biblia 1936

23
Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

23
Nachýľte si ucho a počujte môj hlas, dávajte pozor a čujte moju reč!
Slovenská Biblia Katolícky