A A A A A
Izaiáš 28
22
Ale teraz prestaňte so svojou bezočivosťou, aby sa nezatiahli napevno vaše putá, lebo som počul, že Pán Jahve Cebaot sa rozhodol zničiť celú krajinu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

22
Obilie na chlieb treba pomlieť, veď sa nemôže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj nasmerujú kolesá vozov i kone, nepomelú ho.
Slovenská Biblia SEB 2007

22
Preto teraz neposmievajte sa, aby sa nezatiahli na pevno vaše putá, lebo záhuba, a to pevne usúdená, tak som počul, prijde od Pána Hospodina Zástupov na celú zem.
Slovenská Biblia 1936

22
Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

22
Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána, Jahveho zástupov, nad celou zemou.
Slovenská Biblia Katolícky