A A A A A
Izaiáš 28
19
Kedykoľvek sa privalí, zachváti vás, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci. Už sama myšlienka na také správy prinesie vám iba hrôzu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

19
Či nerozhodí kôpor a neroztrúsi rascu, keď vyrovná jej povrch, či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené miesto a ľadník k medzi?
Slovenská Biblia SEB 2007

19
kedykoľvek sa povalí, vše vás poberie, lebo sa bude valiť každého rána, vodne i v noci, a bude, že iba sám strach naučí rozumieť počutej zvesti,
Slovenská Biblia 1936

19
Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás; lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

19
Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí, vo dne i v noci; a len v hrôze pochopíte poučenie.“
Slovenská Biblia Katolícky