A A A A A
Izaiáš 28
18
Vtedy vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša tajomná dohoda s peklom nebude platiť. Keď sa priženie zúrivá povodeň, rozdrví vás.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, brázdi a bráni svoju pôdu?
Slovenská Biblia SEB 2007

18
a vaša smluva so smrťou bude zrušená, ani váš dohovor s peklom neostojí, a keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, ten vás zašliape;
Slovenská Biblia 1936

18
Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí, keď sa privalí bič šľahavý, ten vás rozdrví.
Slovenská Biblia Katolícky