A A A A A
Izaiáš 28
17
Ako mieru použijem právo a spravodlivosť ako olovnicu. Ale ľadovec vymetie vaše útočište lží a vody zaplavia váš úkryt.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Dávajte pozor a počúvajte môj hlas, sústreďte sa a počúvajte moju reč!
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A učiním súd pravidlom a spravedlivosť váhou, a kamenec odprace útočište lži, a skrýš zaplavia vody,
Slovenská Biblia 1936

17
Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Krupobitie zmetie potom lživé útočisko a skrýšu zaplavia vody.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť, útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody.
Slovenská Biblia Katolícky