A A A A A
Izaiáš 28
16
Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja osadím na Sione kameň, blok granitu, vzácny uholný kameň na pevný základ: ten, kto má v ňom dôveru, sa nezviklá.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Nevysmievajte sa však, aby vám nespevneli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo rozhodol Pán, Hospodina zástupov, nad celou zemou.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ, pevne založený; kto verí voň, nebude náhliť.
Slovenská Biblia 1936

16
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.
Slovenská Biblia Katolícky