A A A A A
Izaiáš 28
15
Lebo si myslíte: "My sme uzavreli zmluvu so smrťou a s peklom sme urobili tajomnú dohodu. Keď sa priženie zúrivá povodeň, nás nezasiahne, lebo máme útočište v podvode a skrýšu v klame".
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Veď Hospodin povstane ako na vrchu Perácim a rozohní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvláštne dielo, aby vykonal svoju prácu — nezvyčajnú prácu.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
Pretože hovoríte: Učinili sme smluvu so smrťou a s peklom sme spravili dohovor; i keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, neprijde po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše,
Slovenská Biblia 1936

15
Pretože vravíte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôjde až k nám, lebo lož sme si spravili útočiskom a v klame sme sa ukryli.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Pretože ste hovorili: „So smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí bič šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom.“
Slovenská Biblia Katolícky