A A A A A
Izaiáš 28
12
ten, kto im povedal: "Toto je pravý odpočinok. Nechajte, nech si odpočinie unavený! Toto je pokojné miesto." Ale oni nechceli počúvať.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s ríšou mŕtvych neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
im, ktorým povedal: Toto je odpočinutie; dajte odpočinúť ustalému, a toto utíšenie! Avšak nechceli počuť.
Slovenská Biblia 1936

12
Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému - a to je občerstvenie! Ale nechceli poslúchnuť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
ten, čo im hovoril: „Toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie,“ ale nechceli počuť.
Slovenská Biblia Katolícky