A A A A A
Izaiáš 28
10
Všade len: "Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Obraz Samárie. Koho učí chápať posolstvo? Oddojčených? Odstavených od pŕs?Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam.Nezrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národuten, čo im hovoril: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému, tu je úľava! Ale nechceli počúvať.Preto im zaznie slovo Hospodina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa dozadu, dolámu sa, padnú do osídla a budú uväznení.Preto počúvajte Pánovo slovo, posmievači, čo vládnete nad týmto ľudom v Jeruzaleme.Pretože vy hovoríte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou, dohodu sme urobili s ríšou mŕtvych. Aj keď tu bude práskajúci bič, nezasiahne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočisko a skrývame sa za lož.Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Lebo vraj príkaz na príkaz, príkaz na príkaz; úprava na úpravu, úprava na úpravu; trochu tam a trochu tam.
Slovenská Biblia 1936

10
Lebo vraví: Cav lácáv, cav lácáv, káv lákáv, káv lákáv, tu trochu, tam trochu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!“
Slovenská Biblia Katolícky