A A A A A
Izaiáš 28
1
Beda Samárii, pyšnému vencu efraimských opilcov, vädnúcemu kvetu skvostnej nádhery, ktorá sa vypína nad úrodnou dolinou; beda tým, čo ležia opití vínom!
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Beda pyšnej korune opilcov Efrajimu, jeho preslávenej kráse, zvädnutej ako kvet, ktorá je na hlave úrodného údolia ovládaného vínom.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Beda Samárii, korune pýchy opilcov Efraima, a vädnúcemu kvetu, kráse, ktorou sa zdobí, korune, ktorá je na hlave žírneho údolia porazených od vína!
Slovenská Biblia 1936

1
Beda pyšnej korune opilcov Efrajima, vädnúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia patriaceho tým, ktorých víno ovláda!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvädnutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom.
Slovenská Biblia Katolícky