A A A A A
Izaiáš 24
6
Preto kliatba zožiera zem a pykajú za to jej obyvatelia. Preto obyvatelia zeme boli vyničení a zostalo len máličko ľudí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Preto kliatba zožiera zem, pykajú tí, čo na nej bývajú; preto zhoreli obyvatelia zeme, ľudí zostalo málo.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Preto kliatba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Preto budú horieť obyvatelia zeme, a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo.
Slovenská Biblia 1936

6
Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko.
Slovenská Biblia Katolícky