A A A A A
Izaiáš 24
5
Zem je poškvrnená svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, neposlúchali nariadenia, porušili zmluvu večitú.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prestupovali zákony, prekračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu.
Slovenská Biblia 1936

5
pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú.
Slovenská Biblia Katolícky