A A A A A
Izaiáš 24
4
Smúti a vädne zem, zoschýna a vädne svet, najvyšší z ľudu zeme schnú.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Zem smúti a vysychá, svet chradne a vädne, vysokopostavení z ľudu na zemi upadajú.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Smútiť a vädnúť bude zem; zomdleje a uvädne okruh sveta, zomdlejú vysokosti ľudu zeme,
Slovenská Biblia 1936

4
Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Trúchli, uvädá zem, zoschýna, uvädá svet, zoschýna výsosť so zemou.
Slovenská Biblia Katolícky