A A A A A
Izaiáš 24
21
Stane sa v ten deň: Jahve potresce nebeské vojská na výsosti a zemských kráľov na zemi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
V ten deň Hospodin potrestá nebeské zástupy na výsosti aj zemských kráľov na zemi.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi vojsko výsosti na výsosti i kráľov zeme na zemi.
Slovenská Biblia 1936

21
V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi,
Slovenská Biblia Katolícky