A A A A A
Izaiáš 24
20
Zem sa roztacká ako opilec, rozkolíše sa ako koliba, zaľahnú na ňu jej hriechy, padne a nikdy sa už nezodvihne.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
Zem sa bude tackať ako opilec, bude sa otriasať ako chatrč; doľahne na ňu jej previnenie, spadne a viac nevstane.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
potáckať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej prehrešenie sa ťažko doľahne na ňu, padne a viacej nepovstane.
Slovenská Biblia 1936

20
Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
Tackať sa bude zem, tackať sťa opilec, zakolíše sa ako koliba; i zaľahne na ňu jej hriech a padne, že viac nevstane.
Slovenská Biblia Katolícky