A A A A A
Izaiáš 24
2
S kňazom sa stane to isté ako s ľudom, s pánom ako s otrokom, s paňou ako so slúžkou, s predavačom ako s kupcom, s požičiavajúcim si ako s požičiavateľom, s dlžníkom ako s veriteľom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Rovnako bude na tom ľud i kňaz, sluha i jeho pán, slúžka i jej pani, predavač i kupec, ten, čo požičiava, i ten, čo dlhuje, veriteľ i dlžník.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vypožičiava, veriteľ ako dlžník.
Slovenská Biblia 1936

2
Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi.
Slovenská Biblia Katolícky