A A A A A
Izaiáš 24
19
zem sa celkom rozláme, zem sa celkom roztrieska, zem sa celkom roztrasie.
Slovenská Biblia Botekov 2015

19
Zem sa celkom dopuká, úplne sa rozlomí, celá sa bude triasť.
Slovenská Biblia SEB 2007

19
Zem bude celá dolámaná; zem bude strašne dotrhaná; zem bude hrozne zmietaná;
Slovenská Biblia 1936

19
Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

19
Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem.
Slovenská Biblia Katolícky