A A A A A
Izaiáš 24
16
Od končín zeme počuli sme spevy: "Sláva Spravodlivému." Posledné boje Ale je som povedal: "Aké trápenie, aké trápenie! Beda mi!" Zradcovia zrádzajú, zradcovia plánujú zradu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Od končín zeme sme počuli chválospevy: Sláva Spravodlivému! Ja som však povedal: Strácam sa, strácam, beda mi! Zradcovia zrádzajú, vierolomní sa dopúšťajú veľkej zrady.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
Od najďaľšieho kraja zeme čujeme piesne o kráse spravedlivého. A ja hovorím: Oj, ja biedny, hyniem, hyniem! Beda mi! Neverní robia neverne a šeredne robia neverní neverne.
Slovenská Biblia 1936

16
Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Od končín zeme počuli sme spevy: „Sláva Spravodlivému!“ Ale povedal som: „Schradnem, schradnem, beda mi!“ Vzbúrenci sa búria, áno, do vzbury sa ženú vzbúrenci.
Slovenská Biblia Katolícky