A A A A A
Izaiáš 24
14
Ľudia sa ozývajú a hlasno kričia, na slávu Jahveho volajú od morí:
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Oni pozdvihnú svoj hlas, zaplesajú, aj od západu budú jasať nad velebou Hospodina.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Tí, ktorí pozostanú, pozdvihnú svoj hlas a budú plesať: pre velebnosť Hospodinovu jasať budú až hen od mora.
Slovenská Biblia 1936

14
Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú, nad slávou Pánovou zajasá more.
Slovenská Biblia Katolícky