A A A A A
Izaiáš 24
13
Tak to bude na celom svete, u všetkých národov, ako pri ráňaní olív, ako keď sa paberkuje pri vinobraní.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Tak bude uprostred zeme medzi národmi, ako keď sa zrážajú olivy, ako pri paberkovaní, keď sa končí oberačka.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Lebo tak bude prostred zeme, medzi národami, jako keď niekto dookola otlčie olivu, bude jako paberky, keď sa dokončí oberačka.
Slovenská Biblia 1936

13
Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Veď, tak bude vprostred zeme, uprostred národov ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka.
Slovenská Biblia Katolícky