A A A A A
Izaiáš 24
10
Zničené je mesto chaosu, vchod do každého domu je pevne zamknutý.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Zničené je opustené mesto, zavretý je každý dom, nevojdeš doň.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Skrúšené bude mesto zmätku; zavrený bude každý dom, aby nikto nevošiel.
Slovenská Biblia 1936

10
Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň.
Slovenská Biblia Katolícky