A A A A A
Izaiáš 24
1
Pozerajte, Jahve pustoší zem, rozvracia jej tvárnosť, prevracia horeznak a jej obyvateľov rozháňa.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Hľa, Hospodin robí zem pustou a prázdnou, rozvracia jej tvárnosť a rozptyľuje jej obyvateľov.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.
Slovenská Biblia 1936

1
Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov.
Slovenská Biblia Katolícky