A A A A A
Izaiáš 21
4
Myseľ sa mi múti, triaška ma desí; chladný súmrak, po ktorom som túžil, stáva sa mi postrachom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Hlavný veliteľ.Myseľ mi blúdi, hrôzou sa trasiem, súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa na postrach.Prikrýva sa stôl, prestiera sa obrus, je sa a pije. Povstaňte, kniežatá, pomažte si štít!Takto ku mne prehovoril Pán: Choď, postav hliadku! A čo vidí, nech oznámi!Keď vidí jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch a jazdcov na ťavách, nech hľadí pozorne, veľmi pozorne.Vtedy ten, čo hliadkoval, zvolal: Pane, na stráži stojím celý deň, na hliadku sa staviam každú noc.Hľa, prichádza muž z jazdy, s ním záprahy koní, oznamuje a hovorí: Padol, padol Babylon a všetky podoby jeho bohov sú roztrepané na zemi.Môj zdrvený a rozptýlený ľud, čo som počul od Hospodina zástupov, Boha Izraela, to vám oznamujem.Výrok proti Dúme: Volá ku mne zo Seíru: Strážnik, koľko ešte zostáva z noci, strážnik, koľko z noci uplynulo?Strážnik hovorí: Prichádza ráno, ale ešte je noc. Ak sa chcete vyzvedieť, vyzvedajte sa, znova sa vráťte.Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Moje srdce prestáva biť; hrôza ma predesila; súmrak, po ktorom ináče túžim, obrátil mi v trasenie.
Slovenská Biblia 1936

4
Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza, súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Trepoce mi srdce, zdesili ma hrôzy, súmrak mi moju túžbu urobil postrachom.
Slovenská Biblia Katolícky