A A A A A
Izaiáš 21
3
Preto ma schytili bolestné kŕče, schvátili ma bôle ako bôle rodiacej ženy; od veľkej hrôzy nič nepočujem, od veľkého strachu nič nevidím.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Preto sa naplnia moje bedrá bôľom, chytia ma bolesti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, Som vystrašený, keď to vidím.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Pre tú príčinu sú moje bedrá plné bolesti; kŕče ma pochytily jako kŕče ženy, ktorá ide porodiť; svíjam sa od bolesti tak, že už ani nečujem; desím sa tak, že už ani nevidím.
Slovenská Biblia 1936

3
Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Preto sú moje bedrá plné hrôzy, schvátili ma bôle sťa bôle rodičky, zronený som, keď to čujem, zmätený som, keď to vidím.
Slovenská Biblia Katolícky