A A A A A
Izaiáš 21
16
Lebo Pán mi povedal: "Ešte jeden rok, ako rok najatého robotníka, a všetka sláva Kedaru sa stratí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Lebo takto mi povedal Pán: Ešte za rok, aké sú roky nájomníka, a bude koniec všetkej sláve Kédara.
Slovenská Biblia 1936

16
Lebo takto mi povedal Pán: Ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Lebo takto hovorí Pán ku mne: „Ešte za rok, ako rok žoldniera, a zahynie všetka sláva Kedaru,
Slovenská Biblia Katolícky