A A A A A
Izaiáš 21
14
prineste vodu pre smädných! Obyvatelia krajiny Tema, choďte utečencom naproti s chlebom,
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Obyvatelia zeme Téma vústrety donesú smädnému vody; vyjdú oproti utekajúcemu so svojím chlebom.
Slovenská Biblia 1936

14
Smädnému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečencov privítajte chlebom,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
V ústrety smädnému doneste vodu, obyvatelia krajiny Tema, choďte ubehlíkom naproti s chlebom!
Slovenská Biblia Katolícky