A A A A A
Izaiáš 21
10
Ó, môj ľud, rozmlátený a rozdrvený na humne, čo som počul od Jahveho Cebaot, Boha Izraelovho, oznámil som vám.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Ty, moje mlativo, dieťa môjho humna, čo som počul od Hospodina Zástupov, Boha Izraelovho, oznámil som vám.
Slovenská Biblia 1936

10
Ó, môj zbitý a rozmlátený ľud! Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud, čo som počul od Pána zástupov, Boha Izraela, to som vám oznámil.
Slovenská Biblia Katolícky