A A A A A
Izaiáš 21
1
Výrok o prímorskom kraji. Ako povíchrica zúriaca nad Negebom prichádza z púšte, zo zeme hroznej.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Výrok o prímorskej pustatine: Ako sa víchrice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Bremä púšte mora, Babylona. Jako prechádzavajú víchrice na juhu, tak prijde od púšte, zo strašnej zeme.
Slovenská Biblia 1936

1
Výrok o prímorskej púšti. Ako sa víchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Výrok nad morskou púšťou: Ako víchrice, ktoré tiahnu juhom, tak príde z púšte, z hroznej krajiny.
Slovenská Biblia Katolícky