A A A A A
Izaiáš 17
1
Výrok o Damasku. Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
2
Jeho mestá budú navždy opustené, stáda ich obsadia, budú tam líhať a nik ich nebude odháňať.
3
Efraim nebude mať opevnené mesto a Damask kráľovstvo, pozostatky Aramejcov stihne ten istý osud ako slávu synov Izraela. To je výrok Jahveho Cebaot.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Výrok proti Damasku: Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
2
Opustené zostanú mestá Aroeru, slúžiť budú stádam, ktoré tam budú polihovať a nikto ich nevyplaší.
3
Zanikne pevnosť Efrajimu a kráľovstvo Damasku. So zvyškom Aramu to bude ako so slávou synov Izraela — znie výrok Hospodina zástupov.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Bremä Damašku. Hľa, Damašek bude musieť uhnúť, takže nebude mestom, ale bude hromadou rozvalenín.
2
Opustené budú mestá Aroera; budú pre stáda, a budú ležať, a nebude toho, kto by poplašil.
3
Zanikne pevnosť z Efraima a kráľovstvo z Damašku, a čo do ostatku Sýrov: budú jako sláva synov Izraelových, hovorí Hospodin Zástupov.
Slovenská Biblia 1936

1
Výrok proti Damasku. Ajhľa, Damask prestane byť mestom, a bude hŕbou zrúcanín.
2
Jeho mestá budú navždy opustené, budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich a nik ich nevyruší.
3
Zmizne pevnosť z Efrajimu i kráľovstvo z Damasku a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov - znie výrok Hospodina mocností.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Výrok nad Damaskom: „Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín.
2
Opustené budú mestá Aroeru, budú patriť stádam, tam budú ležať a nik ich neodstraší.
3
Zhynie bašta Efraimu a kráľovstvo Damasku, so zvyškami Aramu bude ako so slávou synov Izraela“ - hovorí Pán zástupov.
Slovenská Biblia Katolícky