A A A A A
Izaiáš 17
9
V ten deň ich opevnené mestá budú opustené ako mestá Chivijcov a Amorejcov, keď ich opustili pred Izraelcami. Všetko bude pusté.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
V ten deň budú jeho opevnené mestá pusté ako lesy a vrcholy kopcov, opustené pred príchodom synov Izraela, stanú sa pustatinou.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Toho dňa budú mestá jeho sily jako opustené rumy lesa a vrchola brehu, ktoré opustili pohania pred synmi Izraelovými, a bude to pustinou.
Slovenská Biblia 1936

9
V ten deň ich pevné mestá budú opustené ako mestá Chivijcov a Amorejcov, ktoré opustili pred Izraelcami, a budú pustatinou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
V ten deň budú jeho opevnené mestá ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov, ktoré opustili pred synmi Izraela, a bude pustatinou.
Slovenská Biblia Katolícky