A A A A A
Izaiáš 17
8
Nebudú hľadieť k oltárom, k dielam svojich rúk, nebudú si všímať to, čo si sami vytvorili: posvätné stĺpiky a kadidlové oltáriky.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Už neuprie zrak na oltáre, na dielo svojich rúk, nebude hľadieť na to, čo vytvorili jeho prsty, ani na ašery, ani na kadidlové oltáre.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
A nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk, ani nepozrie na to, čo učinili jeho prsty, ani na háje ani na modlárske obrazy slnka.
Slovenská Biblia 1936

8
Nepohliadne na oltáre, dielo svojich rúk, a nepozrie na to, čo zhotovili jeho prsty, ani na ašéry a oltáre na kadenie.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk, a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ašery a slnečné stĺpy.
Slovenská Biblia Katolícky