A A A A A
Izaiáš 17
6
Ako pri ráňaní olív: zostanú iba paberky, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konároch stromu. Výrok Jahveho, Boha Izraela.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Zostanú z neho iba zvyšky, ako keď ráňajú olivy, dve tri bobuľky na samom vrcholci, štyri päť na konároch stromu — znie výrok Hospodina, Boha Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
A zostanú z neho len paberky, jako keď vôkol otlčú olivu, že zostanú dve-tri nedozrelé olivky hore na vrchole, štyri-päť na jej vetviach, plodnej olivy, hovorí Hospodin, Bôh Izraelov.
Slovenská Biblia 1936

6
Ostanú na ňom len paberky ako pri obíjaní olív: dve-tri bobule na samom vrcholci, štyri-päť na vetvách stromu - znie výrok Hospodina mocností.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konárikoch stromu“ - hovorí Pán, Boh Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky