A A A A A
Izaiáš 17
5
bude to, ako keď žnec žne obilie, jednou rukou chytá steblá a druhou klasy obtína, ako keď sa žnú klasy v doline Refaim.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Bude ako kosec, ktorý žne steblá a do náručia berie klasy, bude ako ten, čo paberkuje klasy v údolí Refajim.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Bude, jako keď niekto v žatve soberie steblá do ruky, a jeho rameno sožne klasy, áno, bude, jako keď niekto sberá klasy v doline Refaim.
Slovenská Biblia 1936

5
Pochodí, ako keď žnec schmatne stojace obilie a jeho rameno zožne klasy. Pochodí, ako keď niekto zbiera klasy v Refáímskom údolí.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
A obíde, ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim.
Slovenská Biblia Katolícky