A A A A A
Izaiáš 17
3
Efraim nebude mať opevnené mesto a Damask kráľovstvo, pozostatky Aramejcov stihne ten istý osud ako slávu synov Izraela. To je výrok Jahveho Cebaot.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Zanikne pevnosť Efrajimu a kráľovstvo Damasku. So zvyškom Aramu to bude ako so slávou synov Izraela — znie výrok Hospodina zástupov.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Zanikne pevnosť z Efraima a kráľovstvo z Damašku, a čo do ostatku Sýrov: budú jako sláva synov Izraelových, hovorí Hospodin Zástupov.
Slovenská Biblia 1936

3
Zmizne pevnosť z Efrajimu i kráľovstvo z Damasku a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov - znie výrok Hospodina mocností.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Zhynie bašta Efraimu a kráľovstvo Damasku, so zvyškami Aramu bude ako so slávou synov Izraela“ - hovorí Pán zástupov.
Slovenská Biblia Katolícky