A A A A A
Izaiáš 17
14
Večer zdesenie veľké a nad ránom zmizli všetci. To je osud tých, čo nás okrádajú, to je údel tých, čo nás plienia.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Večer, hľa, hrôza a pred svitaním ich už niet. To je údel tých, čo nás olupujú, a osud tých, čo nás vykorisťujú.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Lebo v čas večera, hľa, prijde zdesenie, a prv ako nastane ráno, nebude ho. To bude údelom tých, ktorí nás olupujú, a losom tých, ktorí nás plienia.
Slovenská Biblia 1936

14
V čase večernom, ajhľa, hrôza! Skôr, ako príde ráno, už ich niet. To je údel tých, čo nás olupujú, a lós tých, čo nás plienia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Za večera, hľa, zdesenie, pred ránom ho už niet! To je údel tých, čo nás olupujú, a osud tých, čo nás vykorisťujú.
Slovenská Biblia Katolícky