A A A A A
Izaiáš 17
13
Hej, národy burácajú, ako burácajú veľké vody. Keď ich Boh zakríkne, utečú ďaleko, hnané po horách ako pleva vo vetre, ako gule bodľačia hnané povíchricou.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Národy burácajú ako hukot veľkých vôd, no on ich zahriakne a utečú ďaleko, budú ako plevy hnané vetrom po horách a ako krútňava vo víchrici.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Ľudstvá dunia ako dunenie mnohých vôd. Ale Hospodin to okríkne, a každý bude utekať ešte zďaleka a bude honený jako plevy na vrchoch pred vetrom a jako krútňava prachu pred víchrom.
Slovenská Biblia 1936

13
Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale On ich pokarhá a ujdú ďaleko, zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povíchricou!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou.
Slovenská Biblia Katolícky