A A A A A
Izaiáš 17
12
Beda! Hukot nesmierneho počtu ľudí, hučia, ako hučí more! Burácanie národov, ktoré burácajú, ako burácajú mohutné vody.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Beda! Hukot mnohých národov, hučia ako burácajúce moria. Hučanie národov, burácajú ako dravé vody.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Beda! Počuť hukot mnohých národov, ktoré hučia ako hukot morí, a dunenie ľudstiev, ktoré dunia ako dunenie mohutných vôd.
Slovenská Biblia 1936

12
Ach! Hučanie mnohých národov; hučia, ako hučia moria. Burácanie národov; burácajú ako hukot mnohých vôd.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Beda, hukot mnohých národov, hučia ako hukot morí! Burácanie národov, burácajú ako burácanie ohromných vôd.
Slovenská Biblia Katolícky