A A A A A
Kazateľ 9
9
Užívaj život so ženou, ktorú ľúbiš, po všetky dni svojho márneho života, ktoré ti Boh dáva pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života za všetky námahy, ktorými sa ustávaš pod slnkom!
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom, po všetky dni tvojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Užívaj život so svojou ženou, ktorú miluješ, po všetky dni života svojej márnosti, ktoré ti dal Bôh pod slnkom, po všetky dni svojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej práci, ktorou sa trudíš pod slnkom.
Slovenská Biblia 1936

9
Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho pominuteľného života; po všetky dni svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života pri tvojej námahe, ktorou sa umáraš pod slnkom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho nestáleho života, ktorý ti dal (Boh) pod slnkom, po všetky dni svojej márnosti. Lebo to je tvoj podiel zo života a zo všetkých tvojich námah, ktorými sa ustávaš pod slnkom.
Slovenská Biblia Katolícky