A A A A A
Kazateľ 9
5
Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Kohelet — Niet pre nich viacej odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka.
Slovenská Biblia 1936

5
Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.
Slovenská Biblia Katolícky