A A A A A
Kazateľ 9
2
Všetko, čo má pred sebou, všetko je márne, veď všetkých čaká rovnaký osud, spravodlivého i nespravodlivého, dobrého i zlého, čistého i nečistého, toho, čo prináša obety, i toho, čo ich neprináša. Rovnako sa vodí dobrému i zlému, tomu, čo prisahá, i tomu, čo sa prisahať bojí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Všetko je pre všetkých rovnaké, ten istý údel má aj spravodlivý aj svojvoľný, dobrý, čistý aj nečistý, obetujúci aj ten, kto neobetuje. Dobrý aj hriešnik sú na tom rovnako, aj ten, kto prisahá, aj ten, kto sa prísahy bojí.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Všetko deje sa jednako všetkým. Jedna a tá istá príhoda sa prihodí spravedlivému a bezbožnému, dobrému a čistému i nečistému, tomu, kto obetuje, i tomu, kto neobetuje, jako dobrému tak i hrešiacemu, tomu, kto prisahá, jako i tomu, kto sa bojí prísahy.
Slovenská Biblia 1936

2
Ten istý lós bude všetkým za údel: spravodlivému i bezbožnému, dobrému i čistému ako nečistému, aj obetujúcemu i tomu, kto neobetuje; dobrému sa vodí ako hriešnikovi, prisahajúcemu ako tomu, kto sa bojí prísahy.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
A všetko má rovnaký osud: spravodlivý i bezbožný, dobrý i zlý, čistý i nečistý, kto prináša obetu i kto ju neprináša, bohumilý človek i hriešnik, kto prisahá aj ten, kto sa bojí prísahy.
Slovenská Biblia Katolícky