A A A A A
Kazateľ 9
17
Inak pokojné slová múdreho mávajú väčší účinok ako vykrikovanie vladára nad hlupákmi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Slová múdrych, vypočuté v pokoji, znamenajú viac ako krik toho, kto vládne nad hlupákmi.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
Slová múdrych, počuté v pokoji, sú viac ako krik toho, kto panuje medzi bláznami.
Slovenská Biblia 1936

17
Slová múdrych v tichosti vypočuté sú lepšie ako krik panovníka medzi bláznami.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Tiché náuky múdrych počuť (lepšie) ako krik vladára nad pochabými.
Slovenská Biblia Katolícky