A A A A A
Kazateľ 9
16
Preto som si povedal: "Zaiste múdrosť je lepšia ako sila, ale múdrosť chudobného si necenili a jeho slová nepočúvali."
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Ja som však povedal: Lepšia je múdrosť než sila, ale múdrosťou chudobného sa pohŕda a jeho slová nikto nevypočuje.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
Preto som povedal: Lepšia je múdrosť ako sila; ale múdrosť chudobného je opovrhnutá, a jeho slová sa nečujú.
Slovenská Biblia 1936

16
Preto som si povedal: Lepšia je múdrosť ako sila, ale aj múdrosťou chudobného pohŕdajú a nepočúvajú jeho slová.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Tu som si povedal: „Lepšia je múdrosť ako udatnosť,“ ale múdrosťou chudobného opovrhli a jeho slová ostali nevypočuté.
Slovenská Biblia Katolícky