A A A A A
Kazateľ 9
14
Bolo raz mesto, malé, s málo obyvateľmi. Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ, obkľúčil ho a postavil mocnú dobýjaciu vežu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Bolo malé mesto, v ktorom bolo málo mužov. Tu prišiel k nemu veľký kráľ, obkľúčil ho a vystaval proti nemu veľké obliehacie veže.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Bolo malé mesto a mužov v ňom málo, a prišiel proti nemu veľký kráľ a obľahol ho dookola a vystavil proti nemu veľké bašty.
Slovenská Biblia 1936

14
Bolo malé mesto a v ňom len málo ľudí. Pritiahol k nemu mocný kráľ, obkľúčil ho a proti nemu postavil veľké opevnenie.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
(Bolo) malé mesto, v ktorom bývalo iba málo mužov. Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ, obkľúčil ho a postavil proti nemu mocné dobývacie diela.
Slovenská Biblia Katolícky