A A A A A
Kazateľ 9
12
Nikto nevie, kedy príde jeho čas. Ako ryby chytené do zhubnej siete alebo vtáky chytené do osídiel, tak aj ľudí prikvačí nešťastie, ktoré na nich dopadne znenazdania.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Veď človek aj tak nepozná svoj čas, ako ryby, ktoré sa chytia do zlej siete, ako vtáky chytené do osídla. Im sú podobní ľudskí synovia, polapení v zlý čas, ktorý ich zrazu postretne.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Lebo človek ani nezná svojho času jako ryby, ktoré sa chytajú do zhubnej siete, a jako vtáci, chytaní do osídla, tak podobne bývajú lapení synovia človeka na zlý čas, keď náhle pripáda na nich.
Slovenská Biblia 1936

12
Lebo ani človek nepozná svoj čas; ako ryby, ktoré sa lovia do zhubnej siete, a ako vtáky, ktoré sa chytajú do osídiel, tak bývajú polapení ľudia v zlý čas, keď zrazu pripadne na nich.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Lebo všetkých môže zastihnúť (neprajný) čas a nehoda. Okrem toho človek nepozná svoj čas; ale ako ryby chytajú do zhubnej siete a ako vtáky uviaznu v osídle, tak môže aj Adamových synov zasiahnuť osídlo v nešťastnom čase, keď na nich takmer nečakane dopadne.
Slovenská Biblia Katolícky